2024MPA复试导学课


01课程内容


 ①       MPA面试官更青睐怎样的考生

 ②        MPA考研复试流程

 ③       MPA复试考察重点

 ④        历年真实案例分析实战


02宣讲时间


2月12日(周日) 10:30-11:30


03宣讲模式


线上直播


04主讲导师


周青海

南京华章教育副校长;

樊登读书江苏华章分会执行会长;

南京师范大学MBA联合会主席;

曾先后任职于南京大学商学院市场拓展和EMBA教育中心;


04华章课堂掠影


/uploads/image/2021/07/25/稿定设计导出-20210723-140524.jpg立即申请试听